ProMobility prolongeert MVO verklaring!

11 december 2015

Goed voor elkaar. Dat is de drijfveer van ProMobility. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan ook een vanzelfsprekendheid.

Iets wat overigens ook alle medewerkers onvoorwaardelijk steunen en uitdragen. In 2013 ontving ProMobility hiervoor al een eerste MVO-verklaring, volgens de richtlijnen van Stichting De MVO-Wijzer. Woensdag 25 november 2015 werd deze verklaring met twee jaar verlengd.

Martijn Arnold (Brands Connect) begeleidde en coördineerde het evaluatieproces bij ProMobility en reikte de nieuwe MVO-verklaring aan Dick Dekker uit. “ProMobility geeft op een mooie en concrete manier invulling aan het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft een groot ethisch kompas. Voor een relatief kleine organisatie is dat zeker bijzonder te noemen”, licht Martijn Arnold de verlenging van de verklaring toe.

Ondernemerschap, gezondheid en duurzaamheid

Voor ProMobility betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen vooral iets waardevols teruggeven aan de maatschappij. Marc Noyons legt uit dat hij hier onder andere gestalte aan geeft als bestuurslid van Stichting Voorne-Putten inQbate, een initiatief met als doel het aantal startende ondernemingen op Voorne-Putten in de komende vijf jaar te verdubbelen: “Wij willen ondernemerschap stimuleren door het organiseren van verschillende evenementen zoals de VP-inQbate Ondernemersprijs, waarvan op 12 november 2015 de eerste editie plaatsvond. Tijdens dit evenement hebben wij de Ondernemersprijs, de Startersprijs en de Jeugdjuryprijs Voorne-Putten uitgereikt aan drie innovatieve ondernemers.”

Dick Dekker is op zijn beurt voorzitter van Stichting [Z]aan de Wandel, die jaarlijks een wandeltocht organiseert waarvan de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan onder andere wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. De editie van 2015 bracht een recordbedrag van € 75.000,- op. Maar ook op het gebied van milieu laat ProMobility haar gezicht zien, geeft Dick Dekker in zijn rol als voorzitter van Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer aan: “Vanuit de Commissie Duurzaamheid van onze bedrijvenvereniging in Zaanstad-Noord is Saenz opgericht, waarmee we de lokale energievoorziening als ondernemers in eigen handen nemen en de lokale productie van duurzame energie bevorderen.”

Beoordeling op negen onderdelen

De MVO-verklaring die is toegekend aan ProMobility, is in het leven geroepen door Stichting De MVO-Wijzer. Deze stichting heeft de richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (ISO 26000) vertaald voor het midden- en kleinbedrijf. Organisaties kunnen een MVO-verklaring of een MVO-certificaat behalen na een goede beoordeling op negen onderdelen, waaronder omgevingsbeleid, milieubeleid, personeelsbeleid en communicatie.

Terug naar alle blogs