Disclaimer

Bij het betreden van deze World Wide Web site dient u zich bewust te zijn van het volgende: LEES DEZE REGELS ZORGVULDIG.

De rechten van de informatie, vormgeving, tekst of afbeeldingen (hier verder aangeduid als, materiaal) op deze website zijn beschermd. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is nadrukkelijk verboden. ProMobility spant zich in om de informatie die zij aanbieden op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. ProMobility aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, Promobility op welke manier dan ook.