St. Michaël College filmt voor [Z]aan de Wandel

11 februari 2016

Donderdag 28 januari jl. mocht ik een presentatie geven aan een groep derde jaars leerlingen van het St. Michaël College in Zaandam. Deze middelbare (havo-vwo) school kreeg op 18 januari van dit jaar van De Onderwijsinspectie wederom het predicaat “Exellente” school uitgereikt. De reden van mijn presentatie was de vraag of een groep leerlingen een nieuwe informatieve korte promotie film zou kunnen en willen maken. Deze film dient dan voor de promotie van de 6e editie van [Z]aan de Wandel, op zondag 4 september 2016. (www.zaandewandel.nl)

[Z]aan de Wandel

Vanaf de eerste editie van [Z]aan de Wandel op zondag 11 september 2011 zet deze stichting zich in om onderzoekers, die verbonden zijn aan het AVL in Amsterdam, financieel te ondersteunen in hun onderzoek naar borstkanker.

Met mijn 52 jaar en mijn lengte van 2.08m stond ik daar dus, voor het eerst voor een klas met zo’n 30 leerlingen, variërend in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. En ik was best nerveus kan ik je zeggen, hoe begin je een dergelijke presentatie? In hun ogen ben ik toch al een “oude” man. En zo begon ik mijn presentatie: hetgeen wat ons allemaal verbindt . . . . van jong tot oud, is dat wij allemaal een moeder hebben! En als je je moeder, om welke reden dan ook, op jonge leeftijd verliest, dan heeft dat een enorme impact. Het is mij overkomen en daarom zet ik mij in om een bijdrage te kunnen leveren aan de mensen van nu, om de strijd tegen borstkanker draaglijker te kunnen maken, vanuit welk perspectief dan ook.

Vanaf het begin heb ik voor ogen gehad dat [Z]aan de Wandel uit zou groeien tot een regionaal platform, waar een ieder zich bij aan kon sluiten om zich met elkaar sterk te maken  in de strijd tegen borstkanker. Jong en oud, familie, vrienden en vriendinnen, scholen, sportclubs en bedrijven: “Sterk met Elkaar”!

St. Michaël College en het AVL

Daarom ben ik zeer blij met het feit, dat 10 enthousiaste leerlingen van het St. Michaël College de uitdaging aan gaan om een film te maken. In deze film gaan twee jonge onderzoekers, die verbonden zijn aan het AVL, uitleggen, waarom onderzoek naar borstkanker zo ontzettend belangrijk is en waarom daar zoveel geld voor nodig is. Waar ikzelf zeer benieuwd naar ben?  Dat is de wijze waarop deze leerlingen één en ander in beeld gaan brengen en welke vragen en gevoelens zij zelf bij dit onderwerp hebben en ervaren. Met name als in hun directe omgeving een dierbare door deze ziekte getroffen is.

Kortom,  ik ben ervan overtuigd dat er een zeer aansprekende informatieve film gaat komen en dat dit een mooie vertaling wordt van het gevoel van deze groep en de passie van de twee onderzoekers. Medio maart wordt één en ander opgenomen en natuurlijk ik hou jullie hiervan op de hoogte . . . . Tot zover en wordt vervolgd!

Terug naar alle blogs