Feestelijke opening BVNM kenniscentrum ’t Lokaal.

29 september 2017

Ik mocht 6 september getuige zijn van de feestelijke opening van ’t Lokaal. Met lovende woorden van Gerbrand de Lange (voorzitter van het College van Bestuur OVO Zaanstad) en Dennis Straat (Wethouder Gemeente Zaanstad) werd het startschot gegeven voor dit kenniscentrum waar onderwijs, overheid en het bedrijfsleven elkaar treffen. Vanaf vier uur mocht ik als voorzitter van de BVNM samen met de andere bestuursleden iedereen verwelkomen. Een aantal bedrijven gaf een presentatie en van de TU Enschede waren er 2 studenten aanwezig die met hun elektrische motor in 80 dagen de wereld zijn rondgereden. Na de nodige woorden van diverse sprekers werd er een plaquette met daarop het logo van ’t Lokaal onthuld (met dank aan Cees Woud Natuursteen). Het team van I-MOR legde de opening vast op video.

Bedrijvige week.

Niet alleen de feestelijke opening van ’t Lokaal zorgde de eerste week van september voor veel positiviteit op Noorderveld en Molletjesveer. We hadden die week ook nog 5 studenten van de Hogeschool van Amsterdam over de vloer. De studenten doen onder de BVNM leden onderzoek naar de behoefte met betrekking tot werkgelegenheid, opleidingen, onderwijs, zorg en innovatie. De interviews over de WOZ-waarde (werkgelegenheid, opleidingen en zorg) lieten voldoende ruimte voor de ondernemers over om ook hun visie te geven over de bedrijventerreinen in het algemeen.

Nieuwe wegen in een veranderde wereld.

Als regio moeten we ons blijven ontwikkelen. We willen daarom pro-actief zijn en investeren in de toekomst. Niet alleen economisch. Die tijd is voorbij. De sociale en maatschappelijke rol van ondernemingen wordt steeds groter. Dit vraagt om talentontwikkeling, research in ontwikkelgebieden en om samenwerking met (vroeger niet voor de hand liggende) maatschappelijke partners. De partners zitten in dezelfde paradigmashift: ‘ieder zijn ding’ is niet meer de norm. Samenwerken wel.

’t Lokaal als kenniscentrum en hotspot.

Vanuit de BVNM hebben wij ’t Lokaal opgericht als een platform waar onderwijs, overheid en het bedrijfsleven elkaar treffen. Doelstelling is om vanuit een gezamenlijk perspectief, blijvend te werken aan het voortschrijdend door-ontwikkelen van ons bedrijventerrein, door een constructieve samenwerking tussen de BVNM, Gemeente Zaanstad en de Zaanse onderwijsinstellingen. Door deze aanpak kan er inhoud en vorm worden gegeven aan het blijvend stimuleren van de sociaal maatschappelijke en economische meerwaarde van de BVNM voor de Gemeente Zaanstad.

Dit is noodzakelijk om de beide bedrijventerreinen vitaal te houden, ook op langere termijn. De BVNM wil als sterke partij aangesloten blijven in de ontwikkelingen in de metropoolregio Amsterdam. Dat doen wij door ondernemers, onderwijs, zorg en overheid fysiek en digitaal bij elkaar te brengen in onderzoeks- en implementatieprojecten. Dit kunnen kleine of grotere projecten zijn op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Van duurzaamheid tot infrastructuur en van talentontwikkeling tot een leven-lang-leren. Maar ook op het gebied van betere zorg, werkgelegenheid, bedrijfsontwikkeling en innovatie. Als u meer hierover wilt weten, kunt u hier onze introductiefilm over het ’t Lokaal bekijken.

We moeten werken aan onze WOZ waarde?

WOZ staat in dit geval voor Werkgelegenheid, Opleiding, Onderwijs en Zorg. Dit zijn ook de issues waarover de studenten met de ondernemers in gesprek zijn gegaan. De informatie die hier uit voortkomt, moet een ijkpunt worden van de huidige meningen en visies van de ondernemers en tevens een beeld geven van de toekomstverwachtingen. De vragen worden op een eerder tijdstip al voorgelegd aan de ondernemers, zodat zij zich kunnen voorbereiden. De vragen gaan niet alleen over de onderneming, maar ook over de BVNM terreinen, en de verwachtingen over onderwijs en opleidingen en zorg. De BVNM gaat er vanuit dat als alle input is verwerkt er een soort advies uit komt rollen, die ons de handvaten geeft een beleid naar de toekomst verder gestalte te kunnen geven. Maar niet alleen dat, ook voor scholen kan het onderzoek van betekenis zijn. Zij kunnen niet alleen het stagebeleid afstemmen op de uitkomsten, maar ook hun opleidingsprogramma.

[calltoaction]

’t Lokaal gaat een groot succes worden, daar ben ik heilig van overtuigd! Delen jullie die mening ook? Ik ben benieuwd!

Groet,

Dick Dekker

Terug naar alle blogs