Tips voor een mobiliteitsvisie

11 maart 2022

Hoe vaak denk jij na over de mobiliteit binnen jouw onderneming? Heb jij een visie voor jouw onderneming voor de lange termijn? Een mobiliteitsvisie helpt je een stip op de horizon te zetten. Wij geven je graag tips en handvatten om jouw stip te bepalen en jouw mobiliteitsdoelen te stellen.

Bedrijfsdoelen vertalen naar mobiliteit

Welke doelen heb je voor je onderneming gesteld? Wat is je ambitie, op lange en korte termijn? Vertaal ze door naar mobiliteitsdoelen. Zijn toegankelijkheid en persoonlijke aandacht bijvoorbeeld belangrijke waarden voor jouw onderneming, dan is het van belang dat je medewerkers makkelijk mobiel zijn. Dat ze gemakkelijk en snel op de weg zitten om ook daadwerkelijk die persoonlijke aandacht aan klanten te kunnen bieden. Stimuleer je de vitaliteit en gezondheid van je medewerkers? Overweeg dan eens een leasefiets. Kortom, zorg dat je bedrijfsdoelen zich ook vertalen naar de mobiliteit binnen jouw onderneming.

MVO en duurzaamheid

Zeg je maatschappelijk verantwoord te ondernemen, met aandacht voor een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit? Voer dit dan ook door in de mobiliteit van je onderneming. Stel, je hebt een bouwbedrijf en je gaat steeds efficiënter met grondstoffen om, omwille de milieu footprint van je onderneming, maar je komt wel met een diesel bedrijfswagen aan rijden op de bouwplaats.Wij denken graag met je mee wat mogelijk is tegen welke prijs en op welke termijn. En vergeet ook niet dat het verduurzamen van je bedrijfswagenpark niet in één keer hoeft. Dit kan ook stap voor stap. We adviseren je hier graag over!

Wet- en regelgeving

Welke wet- en regelgeving omtrent mobiliteit heb je als onderneming rekening mee te houden? En hoe verhoudt jouw onderneming zich tot die wet- en regelgeving? Vanaf 1 januari 2025 moeten bijvoorbeeld minimaal dertig steden een zero-emissie zone hebben ingesteld, zo is afgesproken in het Klimaatakkoord. Alle nieuwe vracht- en bestelauto’s die een zero-emissie zone in willen rijden moeten emissievrij aangedreven zijn. In een aantal steden geldt nu een milieuzone.

Bereikbaarheid

Hoe bereikbaar is jouw onderneming nu? En in de toekomst? Maar ook: hoe belangrijk is bereikbaarheid voor jouw onderneming? Iets om over na te denken en te omschrijven in je mobiliteitsvisie. Is jouw sector alsmaar aan het digitaliseren, of werken jouw medewerkers steeds meer vanuit huis? Dan kun je je afvragen hoe belangrijk de bereikbaarheid van het kantoor of magazijn is. 

Ontwikkelingen woon-werkverkeer

Weet jij hoe jouw medewerkers reizen? Goed om dat eens te meten. Hoeveel procent van de medewerkers die binnen 8 km van het werk wonen pakken bijvoorbeeld de fiets? En hoe zit dat met de groep die op 8 tot 25 km van het werk wonen? Vooral bij deze groep valt vaak veel winst te behalen als je fietsen naar het werk wilt stimuleren. Bijvoorbeeld door het gebruik van de e-bike nog meer te stimuleren.

Doelen en maatregelen ter inspiratie

Hebben we je geïnspireerd om een mobiliteitsvisie op te stellen? Dat is fijn! Koppel er realistische doelen aan, met haalbare maatregelen. Zo blijft het niet alleen bij een mooie visie, maar wordt het ook werkelijkheid! We hebben drie doelen met maatregelen voor je ter inspiratie.

 1. Meer (elektrische) fietsen.
  – Uitbreiden van het aantal fietsenstallingen: goed verlicht en met oplaadpunten voor elektrische fietsen.
  – Stimuleren gebruik e-bikes, onder andere door testdagen en leenexemplaren.
 2. Duurzamer vervoer.
  – Wagenpark bij vervanging elektrificeren.
  – Verder uitbreiden van laadpalen voor elektrische auto’s.
 3. Minder de auto pakken.
  – Flexibele werktijden en thuiswerken stimuleren.
  – Nieuwe medewerkers stimuleren dichter bij het werk te gaan wonen (aannamebeleid).

Wil je een keer samen met ons sparren over het ontwikkelen van een mobiliteitsvisie voor jouw bedrijf? Daar maken we graag tijd voor. Dus bel gerust jouw contactpersoon voor een afspraak.

Terug naar alle blogs