ProMobility als partner voor het MKB in mobiliteitstransitie Zaanstreek

9 november 2023

Nederland ondergaat vanaf 2025 een cruciale mobiliteitstransitie met uitstootvrije zones die vanaf 2026 hun intrede in de Zaanstreek zullen doen. Voor lokale ondernemers, met name in het MKB, roept deze verandering talloze vragen op. Als regionale mobiliteitspartner pakken we (ProMobility) de rol in het ondersteunen van ondernemers tijdens deze overgang.

Uitstootvrije zones en de uitdagingen voor ondernemers

Vanaf 2025 krijgen 30 tot 40 gemeenten, zoals Amsterdam, in Nederland uitstootvrije zones. Vanaf 1 januari 2026 zijn deze zones van kracht in drukke winkelgebieden van Zaandam, Krommenie en Wormerveer. Deze zones beperken het gebruik van bestelbussen en vrachtwagens op benzine, diesel of gas in deze gebieden. Dit initiatief, dat overeenkomt met vergelijkbare maatregelen in andere Nederlandse gemeenten, wordt ook wel een ‘uitstootvrije zone voor stadslogistiek’ of een ‘zero-emissiezone’ genoemd. Vanaf 2026 moeten nieuwe bestel- en vrachtwagens die worden gebruikt voor goederenvervoer of dienstverlening in deze gebieden uitstootvrij zijn. Voor bestaande bedrijfsauto’s geldt een overgangsregeling tot 2030. Hier lees je alles over de toegangseisen en overgangsregelingen.

Het doel van deze uitstootvrije zones is duidelijk: het verminderen van CO2-uitstoot in winkelgebieden. Hiermee wordt bijgedragen aan schonere luchtkwaliteit en een aantrekkelijker winkelgebied. Dit initiatief sluit naadloos aan bij het nationale klimaatakkoord.

Hoewel de motivatie van ondernemers om te investeren in duurzame mobiliteit aanwezig is, roepen deze veranderingen veel vragen op, zoals: “Zijn de actieradius en trekgewicht van elektrische bestelbussen wel voldoende? Hoe kunnen we onze elektrische bedrijfsvoertuigen opladen in de Zaanstreek?” De druk op het stroomnet in Noord-Holland baart zorgen, omdat de capaciteit niet onbeperkt is. Ondernemers met werknemers die in flats wonen of huizen zonder oprit hebben, vragen zich af hoe hun personeel hun elektrische voertuigen opladen. Zomaar een aantal praktische zorgen die leven onder ondernemers.

ProMobility als partner in de transitie

ProMobility vervult graag een rol in deze transitie. De gemeente Zaanstad heeft ons benaderd vanwege onze deskundigheid in mobiliteit en onze sterke banden met het lokale bedrijfsleven. Wij begrijpen de uitdagingen waarmee ondernemers, met name in het MKB, worden geconfronteerd.

Tijdens recente informatiebijeenkomsten samen met de gemeente Zaanstad heeft ProMobility gemerkt dat ondernemers bereid zijn om te investeren in duurzame mobiliteit. Deze bijeenkomsten hebben een schat aan inzichten opgeleverd en laten zien dat ondernemers willen bijdragen aan de transitie naar uitstootvrije mobiliteit. ProMobility begrijpt echter ook dat er nog veel vragen zijn die beantwoord moeten worden.

De rol van ProMobility: advies en meer

ProMobility staat klaar om ondernemers in de Zaanstreek en omgeving te adviseren en te ondersteunen bij de overgang naar duurzame mobiliteit. Wij begrijpen dat mobiliteit in de 21e eeuw meer omvat dan enkel auto’s leasen. Het draait ook om flexibele oplossingen die praktische uitdagingen omarmen.

Onze nieuwe dienst, Mobility as a Service, gaat verder dan traditioneel autoleasen. Deze dienst omvat opties zoals fietslease, deelauto’s en thuiswerken om de behoefte aan mobiliteit te veranderen. Wij geloven dat de sleutel tot een succesvolle mobiliteitstransitie begint bij bewustwording bij werkgevers en werknemers over nieuwe vormen van mobiliteit. Met als resultaat een veranderde mindset ten opzichte van zakelijk vervoer.

Partnerschap en samenwerking

Hoe ondersteunt ProMobility de mobiliteitstransitie in de Zaanstreek? Wij werken actief samen met de gemeente Zaanstad en nemen deel aan de denktank van de gemeente. Daarnaast zijn we betrokken bij de Green Business Club Zaanstad, waar we met andere participanten werken aan de verduurzaming van de regio Zaanstad en de bedrijventerreinen. Als partner voor het MKB werken wij nauw samen met adviesorganisaties, de gemeente en andere belanghebbenden om de best mogelijke mobiliteitsoplossingen te bieden. Wij begrijpen dat de overgang naar duurzame mobiliteit complex is en dat er veel onzekerheden zijn. Ons doel is om deze onzekerheden weg te nemen en het MKB te ondersteunen bij het realiseren van hun mobiliteitsdoelen.

Terug naar alle blogs